Brush, Large Goat Hair

12,00

๐Ÿ€ Key Features

  • Goat Hair Brush, Large
  • High Quality, Made in Huzhou, the highly regarded birth place of oriental brushes
  • Suitable for all purpose brush painting, especially larger strokes and calligraphy (eg. official script, regular script)

Availability: 8 in stock

Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
2 - 4 3% 11,64
5 - 8 6% 11,28
9 - 12 9% 10,92

Save more on bulk purchases!

๐Ÿ€ Key Features

  • Goat Hair Brush, Large
  • High Quality, Made in Huzhou, the highly regarded birth place of oriental brushes
  • Suitable for all purpose brush painting, especially larger strokes and calligraphy (eg. official script, regular script)

๐Ÿ€ Product Details

  • 19,6cm x 5,5cm x 1,5cm
  • Bamboo Stem
  • Comes with a plastic cap
  • Kind Reminder: please do not continue using the plastic cap after opening the brush! Clean the brush well after each use and let it naturally dry, preferably vertically

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.